Svatko tko ima internet stranicu zasigurno je želio da ista ima što bolju bolju poziciju na Google tražilici?


Znate li što je SEO optimizacija i kako je uspješno koristiti? Znate li na koji način je ona povezana s GDPR-om?

SEO (engl. Search engine optimization) je optimizacija određene web stranice koja se sastoji od mnoštva metoda, a čiji je krajnji cilj dovesti na web stranicu što više organske posjete s web tražilica.

Metode su usmjerene na to da se postigne što bolji rang web stranice u rezultatima pretrage web tražilica, za ciljane ključne riječi. Dakle, SEO optimizacija je sav trud i znanje koje uložimo da bismo svoju web stranicu doveli do prvog mjesta na Google tražilici (ili ostalim tražilicama).

SEO optimizacija je jako širok pojam koji obuhvaća mnoge aktivnosti no ovaj puta osvrnuti ćemo se na SEO za početnike koji se sastoji od nekoliko najvažnijih taktika koje je potrebno primijeniti kako bi se web stranica podignula na rezultatima web tražilica.

Prije nego se upustite u jednu takvu ˝avanturu˝ optimiziranja web stranice, važno je znati da se trebate naučiti služiti s nekoliko bitnih SEO alata:

1.Google Analytics

2.Google Search Console

3.Keyword Planner – servis koji se nalazi u sklopu AdWords programa (za pristup Vam treba Google račun),

4.Yoast SEO plugin …

A nakon što ste ˝avanturu˝ uspješno završili znate li koje sve osobne podatke ste mogli prikupiti ili ste ih prikupili te koje još korake Vaša organizacija mora poduzeti kako bi se uskladili s GDPR-om?