O konferenciji

Konferenciju ˝Zaštita osobnih podataka – stanje i perspektive nakon stupanja na snagu Opće uredbe o zaštiti podataka“  Razvojna organizacija zaštite potrošača suorganizira sa Presido d.o.o.-om te sudjeluje kao partner, zajedno sa Udrugom eCommerce Hrvatska, predstavnicima trgovaca, radnika, teleoperatora i IT stručnjaka.

Presido d.o.o. je konzultantska tvrtka specijalizirana za zaštitu osobnih podataka. Tim Presido d.o.o.-a čine stručnjaci na području zaštite osobnih podataka, zaštite potrošača i IT komunikacija. Dijana Kladar koja vodi pravni tim Presido d.o.o.-a bila je  članica stručne radne skupine za izradu Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka tzv. GDPR, osnovane pri Ministarstvu uprave te je direktorica Razvojne organizacije saveza potrošačkih udruga.

Presido d.o.o. je konzultantska tvrtka specijalizirana za zaštitu osobnih podataka. Tim Presido d.o.o.-a čine stručnjaci na području zaštite osobnih podataka, zaštite potrošača i IT komunikacija. Dijana Kladar koja vodi pravni tim Presido d.o.o.-a bila je  članica stručne radne skupine za izradu Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka tzv. GDPR, osnovane pri Ministarstvu uprave te je direktorica Razvojne organizacije saveza potrošačkih udruga.

Upravo zbog navedenog javila se ideja organizacije prve ovakve konferencije u Republici Hrvatskoj nakon stupanja na snagu Opće uredbe o zaštiti podataka, i to u suradnji s gore navedenim partnerima, ali i drugim stručnjacima na području zaštite osobnih podataka.

Prilikom organizacije namjera je bila okupiti relevantne predavače iz privatnog i javnog sektora te predstavnike međunarodnih nadzornih tijela koji će dati širu i drugačiju sliku primjene Opće uredbe.

Izuzetno nam je drago da smo to uspjeli što možete vidjeti iz programa same konferencije.

Na konferenciji su svoje sudjelovanje potvrdili predstavnici Hrvatske udruge poslodavaca, Hrvatske gospodarske komore, dva predstavnika Agencije za zaštitu osobnih podataka od kojih jedna osoba sudjeluje izravno u provođenju nadzora na terenu, predstavnici Nezavisnih hrvatskih sindikata, inozemnih nadzornih i regulatornih tijela, službenici za zaštitu osobnih podataka velikih kompanija, IT stručnjaci te predstavnici sudbene i izvršne vlasti.

Uz sve navedene kao partner konferencije sudjelovat će na jednom od panela i predstavnici Udruge eCommerce Hrvatska koja  je osnovana s ciljem informiranja, educiranja, povezivanja i međusobnog pomaganja online trgovaca i ostalih subjekata koji sudjeluju u procesu izrade, provedbe ili promocije web prodaje te se u svom radu svakodnevno susreću s mnogim pitanjima i izazovima vezanim uz zaštitu osobnih podataka.

Cilj Konferencije je sagledati trenutno stanje primjene Opće uredbe iz različitih perspektiva te kroz predavanja, interaktivnu raspravu i razmjenu iskustava potaknuti dijalog između regulatornih tijela te predstavnika radnika i poslodavaca kao predstavnika fizičkih i pravnih osoba na koje se Opća uredba primjenjuje. 

Želja nam je kroz stvarne primjere iz prakse kako nadzornih tijela tako i predstavnika vlasti, predstavnika sindikata, predstavnika poslodavaca, sudaca i velikih kompanija prezentirati s čime su se nadzorna tijela naše i drugih zemalja susretala tijekom prve godine primjene Opće uredbe. Nadalje, kroz interaktivna predavanja namjeravamo prenijeti konkretna znanja potrebna za kvalitetnu implementaciju Opće uredbe, ali i uvidjeti spremnost sudova u postupanju u predmetima koji se odnose na spomenuta pravna područja. Osim svega navedenog, planiramo posebno obraditi i teme koje se odnose na reviziju dokumentacije te na obavljanje poslova radnog mjesta službenika zaštite podataka.

Razvojnoj organizaciji zaštite potrošača koja je savez potrošačkih udruga u Republici Hrvatskoj obratilo se mnogo građana koji se susreću s izazovima obrade njihovih osobnih podataka od strane državnih i javnih tijela vlasti u Republici Hrvatskoj.

Dakle, na Konferenciji, želimo saznati različita praktična iskustva, identificirati konkretne izazove u primjeni te detektirati eventualne manjkavosti, rješenja istih, ali i prednosti same Opće uredbe.

Smatramo da Opća uredba predstavlja veliku promjenu te da je stoga iznimno važno utvrditi koje je nacionalne propise potrebno mijenjati i u kojem dijelu je potrebno pripremiti sve organizacije i dionike državnih, javnih tijela i sudove kako bi Opća uredba zaživjela u svjetlu i smislu s kojim je i donesena.

Uz sve navedeno, želimo identificirati i specifičnosti u primjeni Opće uredbe u različitim zemljama.

Vjerujemo da ćete i Vi prepoznati važnost ove konferencije i da se vidimo 15.5.2019. godine u Hotelu International.