Predavači i panelisti

Milica Jovanović

savjetnica glavnog direktora Hrvatske udruge poslodavaca za radne odnose i ljudske potencijale. Glavno područje rada su joj radni odnosi, tržište rada i ljudski potencijali, a također pokriva i druge gospodarsko-socijalne teme. Kao članica radne skupine sudjelovala je u izradi Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka. U HUP-u vodi Privacy Club koji okuplja tim stručnjaka za GDPR, e-privacy uredbu i FFD. U cilju bolje prilagodbe i usklađivanja poduzetnika novim pravilima aktivno organizira i edukacije na temu zaštite osobnih podataka.

Ema Culi

završila je Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Aktivno je sudjelovala u izradi: Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja; Zakona o elektroničkoj trgovini te niza podzakonskih propisa; bila je glavni koordinator u izradi Konačnog Prijedloga mjera za suzbijanje sive ekonomije za razdoblje od 2004. do 2007.; pripremala je Nacrt novog Zakona o posredovanju u prometu nekretninama (cilj sređivanje tržišta nekretninama i suzbijanje sive ekonomije na tom području) i Nacrt novog Zakona o trgovini, te Prijedlog nacrta novog Zakona o zaštiti potrošača –usklađivanje sa direktivama EU, radila je na izmjenama i dopunama Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti kao i izmjenama i dopunama Zakona o općoj sigurnosti proizvoda – usklađivanje sa direktivama EU; bila je uključena u aktivnosti vezane za usklađivanje zakonodavstva RH s zakonodavstvom EU te radi na izradama podzakonskih propisa vezanih za područje trgovine, tržišta, e-poslovanja te zaštite potrošača i to sa pozicije direktorice sektora za trgovinu Hrvatske gospodarske komore.

Hrvoje Miladin

zamjenik predsjednice Upravnog suda u Zagrebu.

Martina Muradžija

viša savjetnica u Službi za zaštitu osobnih podataka u Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Nada Novak

viša savjetnica u Službi za nadzor i Središnji registar u Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Iva Ivanković

viša stručna suradnica u Službi za suradnju, EU i pravne poslove u Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Samira Čampara, dipl iur.

ima dugogodišnje iskustvo u oblasti zaštite ličnih podataka. Radi  u Agenciji za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini na poslovima Pomoćnice direktora.

Zona Vorkapić

(ex Cimpl), završila je studij Pravnog Fakulteta Sveučilišta u Beogradu 2012. godine, gdje je stekla zvanje diplomiranog pravnika. Ubrzo nakon diplomiranja, započela je pripravničku karijeru u Beogradu, u uglednom odvjetničkom uredu koji posluje širom regije, gdje joj je fokus, između ostalog, bilo i pravo vezano za zaštitu osobnih podataka, pravo elektroničkih medija i elektroničkih komunikacija, pravo zaštite potrošača, pravo oglašavanja, kao i pravo za zaštitu konkurencije. Zona je postala član Odvjetničke komore Beograda početkom 2016. godine, kada je dobila zvanje odvjetnika. 2017. godine aktivno je sudjelovala u izradi trećeg izdanja „Data Protection & Privacy – International Series“ u izdanju Thomson Reuters, gdje je dala svoj doprinos u poglavlju koje sadrži pregled ključnih elemenata i principa zaštite podataka koji su na snazi u Republici Srbiji, uz osvrt na pravo Europske Unije u istoj oblasti. U prosincu 2017. godine priključila se L’Oreal timu, na poziciji Službenik za zaštitu osobnih podataka, i to za L’Oreal-ove podružnice koje posluju u Hrvatskoj, Sloveniji, Bugarskoj i Srbiji, u sklopu L’Oreal Adria-Balkan središnjice. Kao Službenik za zaštitu osobnih podataka, aktivno je sudjelovala na projektu usklađivanja cjelokupnog poslovanja L’Oreal Adria-Balkan središnjice sa Uredbom (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR), i ostalim propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka, a koji su na snazi u navedenim zemljama. U okviru svojih zaduženja, Zona upravlja Odborom za zaštitu privatnosti za cijelu L’Oreal Adria-Balkan središnjicu, čiji su članovi predstavnici svake divizije i odjela (tzv. Privacy Champions), brine se o redovitom i detaljnom popunjavanju registra zbirki podataka, nadzire rješavanje zahtijeva ispitanika u vezi sa ostvarivanjem njihovih prava, izrađuje i sudjeluje u pregovorima u vezi sa ugovorima i drugim dokumentima kojima se regulira zaštita podataka, na dnevnoj bazi savjetuje i daje preporuke poslovanju u pogledu pravila o zaštiti privatnosti, obrazuje sve zaposlenike, te obavlja druge poslove i zaduženja predviđena GDPR-om.

Dino Oreški

karijeru je počeo u Neckermannu prije 14 godina, a prvi radni zadatak nakon diplome mu je bio – preseliti katalog na webshop. Nakon toga postaje voditelj eCommerce odjela u Quelleu gdje je zadužen za vođenje tima i u to vrijeme najvećeg webshopa u Hrvatskoj. Potom prelazi u KG Mediju, agenciju specijaliziranu za promociju hrvatske turističke ponude gdje provodi online oglašivačke kampanje bazirane na online booknzima, za sve vodeće hrvatske hotelijerske kuće. Iduća postaja je Inventa, na poziciji Web & eCommerce managera gdje je bio project manager web shopova. Vraća se u turizam, u Dubrovačke Vrtove Sunca te nakon četiri godine odlazi u IT svijet – u Span, gdje pokreće digitalni marketing. Danas je managing partner i konzltant u firmi Consalta, suosnivač je i, također konzultant, u Udruzi eCommerce Hrvatska. Voli izazove i vjeruje da za svaki problem postoji rješenje. Pomiče granice uspješnim kombiniranjem tehnologije i marketinga. Za dodatnu inspiraciju često zaviri u razne knjige, blogove i članke.

Marcel Majsan

predsjednik je Udruge eCommerce Hrvatska i vlasnik „Call-to-Action“ agencije za eCommerce consulting. Magistrirao je novinarstvo na fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, nakon čega je nastavio edukacije na području web dizajna, prodaje i digitalnog marketinga. Nakon niza novinarskih poslova, razvio je webshop za jedan hrvatski trgovački lanac, te je narednih 6 godina proveo kao voditelj webshopova. Jedan od tih webshopova (sonusart.hr) je osvojio nagradu za najbolji webshop u kategoriji – 3 godine zaredom. Udrugu eCommerce Hrvatska je pokrenuo 2015. godine, a ista danas okuplja preko 500 članova. U sklopu Udruge drži predavanja na svim relevantnim web konferencijama u regiji (OMGcommerce, Web trgovac godine, Smind Ljubljana, Konferencija o web prodaji, Link Sarajevo…), uređuje web stranicu www.ecommerce.hr, organizira mjesečne eCommerceMeetupove i vodi Youtube emisiju eCommerce Ventilator. Ukratko, Marcel pomaže trgovcima pokrenuti nove web trgovine i poboljšati postojeće, te pronaći najbolja rješenja i kvalitetne ljude za razvoj njihovog poslovanja.

Dijana Kladar

je pravnica koja se pretežno bavi komunikacijskim i digitalnim tehnologijama, pružanjem pravne potpore i savjetovanjem domaćih i inozemnih kompanija u svim aspektima njihova poslovanja. Niz godina radi kao odvjetnica i konzultantica koja je fokusirana na trgovačko pravo, upravljanje trgovačkim društvima, e-commerce poslovanje i radno pravo. Kao pravni stručnjak sudionik je mnogih radnih skupina  za izradu zakonskih tekstova pri Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ministarstvu pravosuđa, te surađuje s inozemnim i domaćim tijelima koja kreiraju politiku zaštite potrošača i osobnih podatka na razini EU. Predsjednica je Saveza potrošačkih udruga i članica upravnog odbora eCommerce Hrvatska. Dijana je bila  članica Stručne radne skupine za izradu Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka tzv. GDPR, osnovane pri Ministarstvu uprave.

Domagoj Maričić

diplomirani pravnik sa završenim poslijediplomskim stručnim Europskim studijem. Rukovoditelj je Odjela pravnih poslova u HAKOM-u od 2009. Sudjeluje u postupcima donošenja propisa EU kroz praćenje rada radne grupe Vijeća EU te sudjeluje na sastancima COCOM odbora Komisije EU te radnih grupa Tijela europskih regulatora (BEREC). O pravnim temama iz područja elektroničkih komunikacija objavljuje stručne članke (Informator, Ius Info).

Petra Slivnjak

nakon završenog Pravnog fakulteta u Zagrebu radno iskustvo stjecala sam u odvjetništvu, te više od 15 godina kao korporativni pravnik, prije svega u telekom industriji. Prije početka primjene GDPR-a počinjem se baviti i zaštitom osobnih podataka, a trenutno sam imenovana službenikom za zaštitu osobnih podataka Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM).

Igor Pavleković

Partner Technology Strategist u Microsoftu gdje je zadužan za provođenje tehnološke strategije i razvoj partnerskog ekosustava. Prije svoje karijere u Microsoftu, radio je u edukacijskoj grupi Algebra kao voditelj tehničke podrške – CTO, ali i predavač na područjima kolaboracijskih sustava (Exchange, Lync i Office 365) u sklopu MOC edukacije, te kao asistent na nekoliko kolegija na Visokoj školi za primijenjeno računarstvo. Na putu traženja svoje uloge u IT svijetu, bavio se je programiranjem kojeg je do danas gotovo zaboravio, a sve više pažnje i vremena posvećuje tajnama održavanja i upravljanja MS Windows serverskih sustava, MS Forefront, MS Exchange, MS Lync i Office 365 sustava, s time da su mu kolaboracijski alati, a pogotovo Exchange omiljeno područje interesa. Područja koja su mu od posebnog interesa su zaštita i sigurnost podataka i sustava, mobilni uređaji i aplikacije, te razni kolaboracijski sustavi.

Zrinka Kirin

voditeljica pravnih poslova u Sindikatu zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj i duhanskoj industriji i vodoprivredi Hrvatske. Nakon završene jezične gimnazije pravno obrazovanje započela je  na Pravnom fakultetu u Zagrebu nakon kojega je počela raditi kao odvjetnički vježbenik u jednom odvjetničkom društvu u Zagrebu. Nakon položenog pravosudnog ispita pravno usmjerenje prema radnom pravu započela je 2016. godine u Sindikatu zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj i duhanskoj industriji i vodoprivredi Hrvatske. Koautorica je nekoliko stručnih članaka iz područja radnog prava.

Gordan Žanić

pomoćnik Ministra zdravstva, rukovodi Upravom za financijske poslove, fondove Europske unije, međunarodne projekte i javnu nabavu unutar Ministarstva zdravstva. Diplomirao je na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa u Zagrebu, smjer management. Dugi niz godina radi na vodećim pozicijama vezanim uz upravljanje projektima, kvalitetom, prodajom i nabavom te na poslovima planiranja poslovanja u regijama jugoistočne Europe i Bliskog istoka. Također, u svojoj karijeri posvećuje pažnju i promicanju malih i srednjih poduzetnika.  Posjeduje vrhunske vještine planiranja, pregovaranja, organizacije i strategije te je specijaliziran za upravljanje ljudima, portfeljima i dobavljačima sa naglaskom na širenje poslovne mreže.

Dalibor Ružić

načelnik sektora za propise građanskog i trgovačkog prava u Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske koji izvrsno poznaje načine izrade propisa te upoznat sa unutarnjim ustrojem i načinom rada sudova i tijela državne uprave. Dalibor priprema planove provedbe aktivnosti iz djelokruga Sektora i radi na najsloženijim upravnim i stručnim poslovima iz djelokruga Sektora kao što su praćenje propisa iz područja građanskog i trgovačkog prava, njihove provedbe i primjene; usklađenost s aktima Europske unije, te predlaganje izmjena i dopuna tih propisa; sudjelovanje u radnim skupinama za izradu nacrta prijedloga propisa, te usklađivanje i nadzor rada na izradi nacrta prijedloga tih propisa; sudjelovanje u radu stalnih radnih tijela Vlade Republike Hrvatske i koordinacija suradnje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva pravosuđa.