PRIVOLA ZA TOČNO ODREĐENU SVRHU?

Mnogi su se pitali što to znači da privola mora biti za točno određenu svrhu…U nastavku pročitajte više…

Privola mora biti za točno određenu svrh, dakle ne može se jednom privolom pokriti više svrha. Potonje Ne znači da se privolom ne može obuhvaćati više postupaka koji služe istoj svrsi.

Ukoliko Vam damo primjer bit će Vam jasnije:

TV mreža prikuplja osobne podatke pretplatnika na temelju njihove privole kako bi im predstavila osobne prijedloge novih filmova za koje bi mogli biti zainteresirani prema njihovim navikama gledanja.

Nakon nekog vremena TV mreža odlučuje da bi htjela omogućiti trećim stranama slanje (ili prikazivanje) ciljanih oglasa na temelju pretplatnikovih navika gledanja.

S obzirom na tu novu svrhu, potrebna je nova privola.

Mehanizmi privole moraju biti granularni ne samo kako bi se ispunio zahtjev „dobrovoljnosti”, nego i zahtjev „posebnosti”.

Na kraju, treba ponovno istaknut da bi voditelj obrade koji traži privolu u nekoliko različitih svrha trebao predvidjeti mogućnost prihvaćanja ili odbijanja davanja privole za svaku svrhu kako bi se korisnicima omogućilo davanje posebne privole za svaku pojedinu svrhu. Nikako nemojte zaboraviti da u pojedinom situacijama možda privola nije osnov koji Vam služi ili može služiti za obradu osobnih podataka.