Kako poboljšati sigurnost djece na internetu

Dok se u Hrvatskoj većina protivila inicijativi ministrice kulture o reguliranju ponašanja na internetu, Ured povjerenika za informiranje u Velikoj Britaniji je objavio smjernice koje bi trebale poboljšati sigurnost djece na internetu, a jedan je od prijedloga i onemogućavanje lajkanja na Facebooku i streakova na Snapchatu – pri čemu se ova potencijalna zabrana odnosi samo na mlađe od 18 godina…

Razlog zbog kojeg se traži onemogućavanje lajkanja na Facebooku jest privatnost djece – lajkanje potiče djecu na objavu osobnih stvari i fotografija, a na temelju svakog lajka Zuckerbergova kompanija stvara profil o osobama na njihovoj mreži te se s novim pravilima želi se ograničiti prikupljanje i dijeljenje osobnih podataka djece.

Što se streaka na Snapchatu tiče, on potiče ovisnost djece o ovoj mreži i svakodnevno slanje fotografija i videa, što se također želi spriječiti, odnosno pokušati kontrolirati.

Od ostalih preporuka, treba izdvojiti i postavke privatnosti koje bi za djecu na društvenim mrežama automatski trebale biti postavljene na maksimum, s isključenim geolokacijskim opcijama i ciljanim oglasima. Također, aktiviranje opcija za privatnost treba biti jednostavno i dostupno, a ne da korisnici moraju prolaziti brojne opcije samo kako bi aktivirali te postavke na maksimum. Još je jedna preporuka korištenje snažnih alata za verifikaciju godina na društvenim mrežama ili, ako se takav sustav ne može implementirati, onda bi se svi korisnici trebali tretirati kao djeca.

Treba napomenuti kako su ovo samo smjernice o kojima sada slijedi rasprava, a kada se donese konačna odluka, ona će stupiti na snagu tijekom 2020. godine i morat će je se pridržavati sve platforme s korisnicima u Velikoj Britaniji. Kazne za kršenje tih pravila mogle bi iznositi do 4 posto globalnih prihoda.

A gdje je zapela regulativa u RH ostaje nam tek otkriti u razdoblju koje je ispred nas.