Pauza za ručak

Predviđeni tijek trajanja 45 minuta