LESSON 7

U ožujku 2018. godine rumunjsko nadzorno tijelo je izreklo novčanu kaznu pružatelju telekomunikacijskih usluga Orange Romania SA. Pitanja i dvojbe koje su proizašle iz tog slučaja prije nekoliko tjedana su riješena na Sudu Europske unije.

O čemu je Sud odlučivao?

Naime, ugovori o pružanju telekomunikacijskih usluga rumunjske tvrtke Ogrange Romania SA sadržavali su klauzulu o pristanku klijenata na prikupljanje i pohranu kopija identifikacijskih dokumenata. Klauzula o pristanku na prikupljanje i pohranu  je bila označena potvrdno prije samog potpisivanja ugovora. Ta činjenica je lišila klijenta mogućnosti da on samovoljno označi ili ne označi klauzulu odnosno pristane na nju.

Rumunjsko nadzorno tijelo je utvrdilo kako je ugovor s prethodno potvrdno označenom klauzulom za pristanak na prikupljanje i pohranu kopiju identifikacijskih dokumenata povreda odredaba GDPR-a.

GDPR propisuje nužnost davanja izričitog pristanka odnosno privole ispitanika na obradu podataka, a u ovoj situaciji  prema mišljenu nadzornog tijela ispitanik nije dao svoj izričit pristanak na prikupljanje  i pohranu.

Rumunjski sud nadležan za predmet zatražio je od Suda Europske unije tumačenje odredaba o pristanku i valjanosti pristanka ispitanika na obradu osobnih podataka.

Sud Europske unije je potvrdio odredbu GDPR-a prema kojoj se privola mora dati jasnom potvrdnom radnjom koja izražava dobrovoljan, poseban, informiran i nedvosmisleni pristanak. Također, utvrđeno je da pristanak odnosno privola moraju biti u razumljivom i jasnom obliku kako bi se osigurala sloboda izbora ispitanika.

Iz toga proizlazi da prethodno označene klauzule ne predstavljaju valjan oblik privole ispitanika na obradu. Isto tako Sud utvrđuje kako ugovori u kojima uvjeti sklapanja ugovora nisu jasni te mogu dovesti ispitanika na pogrešan zaključak o njegovim pravima ili dodaju dodatne otežavajuće korake za uskraćivanje pristanka ispitanika na obradu nisu u skladu s GDPR-om te ne predstavljaju valjan oblik davanja privole.